e3 bedrijfssystemen

kwaliteit

expertgroep


Dit onderdeel wordt op deze site nog ingevuld

innovatie & onderzoek

Dit onderdeel wordt op deze site nog ingevuld.


Wat wij doen

Beoordelen of aan eisen wordt voldaan (certificeren), dat is een van de dingen die wij doen. Er zijn veel partijen op de markt die dit ook beweren. Waarop kunt u ons beoordelen? Omdat we zelf zeggen dat we het goed doen? Dat niet alleen.
We zijn aangesloten bij het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, onze onderzoekers vallen onder accreditatiesystemen die zorgen voor onderhoud van kennis en ervaring. We leveren onze bijdragen aan de invoering van de Europese standaard voor kwaliteitsmanagers in Nederland.

We hebben een samenwerkingsverband met Certiked om ook onderzoeken onder accreditatie te kunnen uitvoeren.
Ook wanneer u om uw moverende redenen geen gebruik wilt maken van een onderzoek onder toezicht van de Raad voor Accreditatie zetten wij beoordelaars in die wel aan die eisen van vakmanschap en integriteit voldoen. Gedragscodes en integriteitsregels hanteren we voor al onze activiteiten.

We blijven in gesprek met organisaties, professionals, vakgenoten en klanten o.a. via onze sleutelsessies en expertmeetings. We doen onderzoek en tevredenheidsmetingen.

Geen slagers

We willen niet bijdragen aan ontwikkelingen in de zorg waarbij een slager zijn eigen vlees keurt. Op basis van integriteit, onafhankelijkheid en vakmanschap als kernwaarden, willen we bij blijven dragen aan de kwaliteit.

Mocht er eens een keer een klacht voorkomen, op welk gebied dan ook, dan zijn er de geldende en onafhankelijke klachtenprocedures.